Fundator i przewodniczący Rady Fundacji:

  • s. Beata Kazanecka

Rada Fundacji:

  • s. Beata Grażyna Motak
  • s. Maria Rutkowska
  • Agnieszka Styrna

Zarząd Fundacji:

  • s. Dorota Milewska – prezes
  • s. Olga Wiącek – wiceprezes